fbpx

Adatkezelési tájékoztató 

Jelen dokumentum a Ment Factory Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett weboldalon ( https://fullerbianka.hu/ és https://entervezo.fullerbianka.hu/ ) megvalósított adatkezeléseiről ad tájékoztatást.  

 1.  Jelen dokumentum célja

Az Adatkezelő által fenntartott weboldal működtetése során, azon keresztül vásárlást folytató, online kurzusra, vagy hírlevélre feliratkozó, továbbá a honlapot meglátogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó), személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a weboldalon keresztül megvalósuló vásárlásokkal, a hírlevelek küldésével, a weboldal használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

 1. Az adatkezelő

A weboldal, és a webáruház üzemeltetése során kezelt személyes adatok kezelője: 

Adatkezelő neve: Ment Factory Kft

Székhelye:  7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás utca 1.

Adószáma 32145636202

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége:  admin@entervezo.hu

A társaság saját belső döntése alapján nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt, mert tevékenysége nem esik abba a kategóriába, ahol ezen pozíció kijelölése kötelező. 

 1. A weboldal használata során megvalósuló adatkezelések
  1. Regisztráció az oldalon

A weboldalon többek között online kurzus csomagok megvásárlására is van lehetőség, mely regisztrációhoz kötött, ugyanis a felhasználó megfelelő azonosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kurzusokon való részvétel folyamata  nyomon követhető legyen. 

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a velük történő kapcsolattartás, a kurzusokon való részvétel nyomonkövetése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztrációkor, egy erre a célra szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím  (irányítószám, település, cím)

Az adatok megőrzésének ideje: Az adatokat a törlési kérelemig megőrizzük. A regisztrált felhasználóknak bármikor lehetősége van kérni, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek. 

Az adatkezelés helye: 

Adattovábbítás

Adatfeldolgozók 

AdatfeldolgozóMilyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
ATS Brand Agency Kft
Szerződött marketing partnerük, és az ő CRM rendszerüket használjuk ügyfeleink adatainak nyilvántartására.  A regisztráció során megadott személyes adatok tárolásra kerülnek a cég rendszerében.
Amíg élő szerződésünk van velük.
 1. Vásárlás a Webáruházban, illetve havidíjas szolgáltatás megrendelése a Thinkific oldalon

Az adatkezelés célja:  A Webáruházból megrendelések felvétele, előfizetéses szolgáltatás vásárlása, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az érintett mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám, település, cím)

Az adatok megőrzésének ideje: a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

Adattovábbítás:

 • A számlán szereplő adatok továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
 • Csomagszállítás esetén a kézbesítéshez szükséges személyes adatok (Név, Lakcím, email cím, telefonszám) átadásra kerülnek a kiszállítást végző GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  részére
 • A vásárlás során történő díjfizetést a felhasználók harmadik fél szolgáltatók (Stripe, illetve Google Pay fizetési rendszerek) igénybevétele útján teljesíthetik. A fizetés teljesítésével összefüggésben bankkártya adatokat vagy egyéb fizetési adatokat társaságunk nem kezel, illetve nem tárol, a fizetési adatait az érintett kizárólag és közvetlen a Stripe, illetve a Google Pay fizetési rendszerek üzemeltetőinek bocsátja rendelkezésére. A fizetés teljesítése során megadott adatok kezelésére és védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása a fent jelölt harmadik fél fizetési szolgáltató partnereink felelőssége, akinek eljárásáért társaságunk felelősséget nem vállal.
 • Előfizetéses szolgáltatás megrendelése esetén a regisztráció során megadott adatok, valamint a az előfizetés ténye továbbításra kerül a Thinkific (Thinkific Labs Inc. 369  Terminal Ave, Suite 400 Vancouver, British Columbia) részére, ahol az előfizetés után a megvásárolt online oktatóanyag elérhetővé válik. 

A vásárlás során igénybe vett adatfeldolgozók: 

AdatfeldolgozóMilyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
KBOSS. hu Kft1031 Budapest, Záhony utca 7Számlázó alkalmazásaink üzemeltetője, a számlakészítéshez és tároláshoz szükséges infrastruktúrát biztosítjaAmíg élő szerződésünk van velük.
Do Média Kft.
H-2500, Esztergom, Kossuth Lajos u. 54/4.
Levelezőrendszerünk szolgáltatója. Az elektronikus levelek tartalmát az adatfeldolgozó nem olvassa, kizárólag az infrastruktúra szolgáltatást látja el.  Amíg élő szerződésünk van velük.
DB-CONTACT KÖNYVELŐ Kft.4024 Debrecen, Teleki utca 24.Könyveléssel megbízott partnerünk, a kiállított számlák könyvelését végzi, így az azon szereplő személyes adatokhoz hozzáfér, de könyvelésen kívül semmilyen egyéb célra nem használja azokat.Amíg élő szerződésünk van velük.
Viszt Péter E.V.8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 6.A fullerbianka.hu weboldalon található WooCommerce webshop motor üzemeltetője, a határidőnapló vásárlás során megadott személyes adataik az ő szervereiken mennek keresztül.Amíg élő szerződésünk van velük.
Bene Géza E. V. 8500 Pápa Huszár lakótelep 31 B lph. földszint 1 a. geza@onlinevagyok.huA fullerbianka.hu weboldal tárhelyszolgáltatója, a weboldalon megadott személyes adatok (pl. a kapcsolatfelvételi űrlap) a szolgáltató szerverein keresztül jutnak el a címzetthet. Amíg élő szerződésünk van velük.
Thinkific Labs Inc. 369 Terminal Ave, Suite 400 Vancouver, British Columbia Előfizetéses platformot üzemelteti, a digitális tartalom az ő felületükön érhető el. Amíg élő szerződésünk van velük.
 1. Panaszkezelés 

Az adatkezelés célja: A vásárlói panaszok kivizsgálása, dokumentálása, valamint azokra való reagálás

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján

A kezelt adatok köre: számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám, település, cím), valamint a panasz leírásában esetlegesen megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatok megőrzésének ideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

Adattovábbítás: nem történik

 1. Kapcsolatfelvétel, általános érdeklődés,  során kezelt személyes adatok

A Társasággal kapcsolatba lehet lépni, bármilyen kommunikációs csatornán, és az érdeklődő ügyfelek bizonyos személyes adatainak kezelése elengedhetetlen a válaszadáshoz. 

Az adatkezelés célja: Az érdeklődő ügyfelek kérdéseinek megválaszolása, 

Az adatkezelés jogalapja : szerződés kötése érdekében tett előzetes adatkezelés

A kezelt adatok köre: Név, és válaszadáshoz szükséges elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), valamint az ügyfél által megadott esetleges egyéb személyes adatok

Az adatok megőrzésének ideje: a kérdés megválaszolásáig, illetve a szolgáltatás teljesítésének megtörténtéig.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén, illetőleg az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozóknál található informatikai eszközök.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: a jelen fejezetben foglalt adatkezeléssel érintett adatok továbbítására nem kerül sor.

 1. Hírlevél küldése során kezelt személyes adatok

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő mint szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, az Érintett által megadott elérhetőségein megkeresse. Ezen felül az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklám ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevélről e-mail üzenetben tud leiratkozni

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozáskor, egy erre a célra szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén, illetőleg az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozóknál található informatikai eszközök.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: a jelen fejezetben foglalt adatkezeléssel érintett adatok továbbítására nem kerül sor.

Adatfeldolgozók

AdatfeldolgozóMilyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?
ATS Brand Agency Kft
Ők üzemeltetik a hírlevélküldő alkalmazást, amit használunk, a feliratkozók személyes adatai az ő rendszerében kerülnek tárolásra 
Amíg élő szerződésünk van velük.
 1. Webinárra történő jelentkezés, azon való részvétel során kezelt személyes adatok

Az oldal látogatóinak lehetősége van az adatkezelő által tartott online előadásokra, úgynevezett webinárokra történő jelentkezésre, mely során személyes adatok kezelés szükséges. 

Az adatkezelés célja: A webinárra történő jelentkezés regisztrálása, a jelentkezők nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó webinárra történő jelentkezéskor, egy erre a célra szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: Keresztnév, e-mail cím.

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén, illetőleg az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozóknál található informatikai eszközök.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: a jelen fejezetben foglalt adatkezeléssel érintett adatok továbbítására nem kerül sor.

Adatfeldolgozók: nincs

4. Cookie-k

A weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”, „Süti”) helyez el a Felhasználó Eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Webáruház a használat során az alábbi célokból helyez el cookie-t a felhasználó eszközén. 

 •  a működéshez elengedhetetlen sütik, amit a webshop azért helyez el, hogy a felhasználó munkamenetét azonosítani tudja. Ha Ön a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi,  akkor a webshop alkalmazást Ön nem, vagy csak korlátozottan tudja használatba venni. Ez a cookie tehát a felhasználó hozzájárulását nem igényli.
 • Adatkezelő statisztikai adatgyűjtés céljából Google Analyticst használ, ami sütiket helyez el az Ön böngészőjében, és így adatokat küld az Adatkezelő számára, hogy mit látogatott az oldalon. Ezek a sütik személyes adatot nem tárolnak, arra szolgálnak, hogy követni lehessen, mit csinált az érintett a honlapon. Ezen cookiek elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található Hozzájárulok gombra kattintva ad meg. Ha nem szeretne a Google Analytics általi adatgyűjtésekben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében nem adja hozzájárulását ezen cookie-k telepítéséhez.
 • A funkcionális sütik segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, például a weboldal tartalmának megosztásában a közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtésében és más, harmadik féltől származó funkciókban. Ezen cookiek elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található Hozzájárulok gombra kattintva ad meg. Ha nem szeretne engedélyezni a funkcionális adatgyűjtésekben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében nem adja hozzájárulását ezen cookie-k telepítéséhez.
 • A teljesítmény-sütiket a weboldal kulcsfontosságú teljesítmény mutatók megértésére és elemzésére használják, amelyek hozzájárulnak a látogatók jobb felhasználói élményének biztosításához. Ezen cookiek elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található Hozzájárulok gombra kattintva ad meg. Ha nem szeretne engedélyezni a teljesítmény sütik általi adatkezelést, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében nem adja hozzájárulását ezen cookie-k telepítéséhez.
 • A hirdetési sütiket arra használják, hogy a látogatókat személyre szabott hirdetésekkel juttassák el a korábban meglátogatott oldalak alapján, és elemezzék a hirdetési kampány hatékonyságát. Ezen cookiek elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található Hozzájárulok gombra kattintva ad meg. Ha nem szeretne engedélyezni a hirdetési sütik általi adatkezelést, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében nem adja hozzájárulását ezen cookie-k telepítéséhez.

A weboldal által használt sütik leírása:

A süti típusaCookie tulajdonosaCookie neveCookie leírásaAdatkezelés jogalapjaAdatok megőrzési ideje
MarketingFacebook_fbpA Facebook úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy a webhely meglátogatása után hirdetéseket jelenítsen meg a Facebookon vagy a Facebook-hirdetések által működtetett digitális platformon.Hozzájárulás2 hónap
MarketingTiktok_tt_enable_cookieA Tiktok úgy állította be ezt a cookie-t, hogy adatokat gyűjtsön a webhelyen végzett viselkedésről és tevékenységekről, és mérje a reklámozás hatékonyságát.Hozzájárulás11 hónap
MarketingTiktok_ttpA Tiktok úgy állította be ezt a cookie-t, hogy adatokat gyűjtsön a webhelyen végzett viselkedésről és tevékenységekről, és mérje a reklámozás hatékonyságát.Hozzájárulás11 hónap
StatisztikaiGoogle_gaA Google Analytics úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy kiszámítsa a látogatói, munkamenet- és kampányadatokat, és nyomon kövesse a webhelyhasználatot a webhely analitikai jelentéséhez. A süti névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez.Hozzájárulás400 nap
FunkcionálisStripe__stripe_mida csalás megelőzésére.Hozzájárulás11 hónap
Működéshez szükségesentervezo.hupbidA felhasználó munkamenetének azonosításaJogos érdek130 nap
Statisztikaientervezo.hupys_first_visitA PixelYourSite beépülő modul beállítja ezt a cookie-t az analitikai szolgáltatások kezelésére.Hozzájárulás7 nap
Statisztikaientervezo.hupysTrafficSourceA PixelYourSite beépülő modul beállítja ezt a cookie-t az analitikai szolgáltatások kezelésére.Hozzájárulás7 nap
Statisztikaientervezo.hupys_landing_pageA PixelYourSite beépülő modul beállítja ezt a cookie-t az analitikai szolgáltatások kezelésére.Hozzájárulás7 nap
Statisztikaientervezo.hulast_pysTrafficSourceA PixelYourSite beépülő modul beállítja ezt a cookie-t az analitikai szolgáltatások kezelésére.Hozzájárulás7 nap
Statisztikaientervezo.hulast_pys_landing_pageA PixelYourSite beépülő modul beállítja ezt a cookie-t az analitikai szolgáltatások kezelésére.Hozzájárulás7 nap
Statisztikaientervezo.hupys_start_sessionA PixelYourSite beépülő modul beállítja ezt a cookie-t az analitikai szolgáltatások kezelésére.HozzájárulásAmíg a felhasználó az oldalon tartózkodik
Statisztikaientervezo.hupys_session_limitA PixelYourSite beépülő modul beállítja ezt a cookie-t az analitikai szolgáltatások kezelésére.Hozzájárulás7 nap
StatisztikaiGoogle_ga_VVRGL9VD6BA Google Analytics beállítja ezt a cookie-t az oldalmegtekintések tárolására és számlálásáraHozzájárulás400 nap
MarketingYouTubeyt-remote-device-idA YouTube úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy a beágyazott YouTube-videók segítségével tárolja a felhasználó videobeállításait.HozzájárulásAmíg a felhasználó nem törli azokat
MarketingYouTubeyt.innertube::requestsA YouTube úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy egyedi azonosítót regisztráljon, hogy adatokat tároljon arról, hogy a felhasználó milyen YouTube-videókat látott.HozzájárulásAmíg a felhasználó nem törli azokat
Működéshez szükségesentervezo.huelementorA webhely WordPress témája ezt a cookie-t használja. Lehetővé teszi a webhely tulajdonosa számára, hogy valós időben megvalósítsa vagy módosítsa a webhely tartalmát.Jogos érdek365 nap

A weboldaláltal használt sütik részletes listájáról, valamint azok megőrzési idejéről a weboldal látogatásakor felugró úgynevezett süti banner ad részletes tájékoztatást

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/

Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, web analitikai mérések lefolytatása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása, Felhasználók számára hirdetések megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található „Hozzájárulok” gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását, az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján megköveteli és ellenőrzi.

6. Érintettek jogai, és jogérvényesítés

Minden, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.